PODPORANázev projektu: BUBLINA2
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015848
Harmonogram projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022
Jedná se o provoz evidované dětské skupiny s kapacitu 10 míst s názvem BUBLINA-JBC             

 Svou činnost zahájila  15. 5. 2015 nejprve pouze omezeně z vlastních prostředků. Byly provedeny všechny potřebné úpravy prostor tak, aby vyhovovaly veškerým zákonným hygienickým požadavkům na provoz dětské skupiny. Byly upraveny toalety, zřízena kuchyňka, byla položena nová podlaha a provedena výmalba v denní místnosti, pořízeny úklidové a hygienické prostředky, byl upraven a dokoupen nábytek na uložení lůžkovin a zakoupena řada hraček, pomůcek a dalších drobností pro práci s dětmi. Personál dětské skupiny byl pečlivě vybrán, patřičně vyškolen a všichni členové personálu splňují zákonné podmínky pro práci v DS.
Naplno se naše DS otevřela 1. 9. 2015.