CENÍK

Cena je jednotná a činí 270,--/den + 70,-- /den stravné

1) Stravné nelze odečíst ani v případě vlastního jídla. Je na zákonném zástupci, zda tuto možnost stravy využije či nikoli.    

2) FINANČNÍ BONUS
a)  1000,--/měsic lze získat finanční bonus od Statutárního města Jablonec nad Nisou. Podmínky pro získání nalezete na https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/podpora-pri-peci-o-deti-ve-veku-2-5-let.html

PŘÍKLAD VÝPOČTU CEN MĚSÍČNÍ DOCHÁZKY PŘI 20DNECH

DOCHÁZKa

POBYTNÉ

STRAVNÉ

CENA BEZ DOTACE

CENA S DOTACÍ

DOTACE+MĚSTO

5X týdně

5400

1400

6800

4800

3800

4x týdně

4320

1120

5440

3940

2940

3x týdně

3240

840

4080

3080

2080

2x týdně

2160

560

2720

neposkytujeme

neposkytuje

1x týdně

 

 

neposkytujeme

neposkytujeme

neposkytuje

b) V případě získání dotace a docházky minimálně 75%, poskytuje dětská skupina finanční bonus takto :

docházka

finanční bonus s dotací

5x týdně

2000,--

4x týdně

1500,--

3x týdně

1000,--

2x týdně

neposkytujeme

1x týdně

neposkytujeme

           Finanční bonus se odečítá z měsíční platby. Při nesplnění 75% docházky se další měsíc
           doúčtovává.

          3) Za každé dítě je možné uplatnit daňovou úlevu. Odpovídá výši minimání mzdy v daném roce zdaňovacího období.