CENÍK

 CENÍK PLATNÝ OD 1. 9. 2024
DĚTI : do 3 let = do 31.8. po třetích narozeninách
STRAVNÉ : se platí dle dnů v měsíci a činí 80,--/den. Strava je dovážena externí firmou.
Zákonní zástupci se seznámili s ceníkem a souhlasí s podmínkami platby.
Platba je na celý měsíc bez ohledu na počet dní + stravné

   DOCHÁZKA                   NAD 3 ROKY                 DO 3 LET

   5X TÝDNĚ                          4830,--                         4000,--
   4X TÝDNĚ                          4000,--                         3200,--
   3X TÝDNĚ                          3600,--                         3000,--
   2X TÝDNĚ                          3200,--                         2400,--
   1X TÝDNĚ                         2000,--                          1600,--

    ===================================================================
=======================================================================
CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2023
DĚTI : do 3 let = do 31.8. po třetích narozeninách
STRAVNÉ : se platí dle dnů v měsíci a činí 80,--
                     Strava je dovážena externí firmou
Zákonní zástupci se seznámili s ceníkem a souhlasí s podmínkami platby.

Platba je za celý měsíc bez ohledu na počet dní + stravné

DOCHÁZKA                         do 3 let                          nad 3 roky

1x týdně                               1400,--                           1720,--

2x týdně                               2000,--                           2640,--

3x týdně                               2400,--                           2960,--

4x týdně                              2880,--                             3640,--

5x týdně                              3360,--                             4540,--           

PLATBA BEZ STRAVNÉHO platná od 1. 3. 2022
DOCHÁZKA DĚTI DO 3 LET DĚTI NAD 3 ROKY
5X TÝDNĚ 2520,-- 3360,--
4X TÝDNĚ 2040,-- 2720,--
3X TÝDNĚ 1560,-- 2080,--
2X TÝDNĚ 1440,-- 1800,--
1X TÝDNĚ 1000,-- 1200,--

CENÍK platný od 1.3.2022
         Platba je za celý měsíc bez ohledu na počet dní + stravné
DĚTI : do 3 let = do 31.8. po třetích narozeninách
STRAVNÉ : se platí dle dnů v měsíci a činí 80,--/
                     Strava je dovážena externí firmou
         Zákonní zástupci se seznámili s ceníkem a souhlasí s podmínkami platby.

 

Ceník platná od 1.1.2020
Cena je jednotná a činí 270,--/den + 70,-- /den stravné

1) Stravné nelze odečíst ani v případě vlastního jídla. Je na zákonném zástupci, zda tuto možnost stravy využije či nikoli.    

2) FINANČNÍ BONUS
a)  1000,--/měsic lze získat finanční bonus od Statutárního města Jablonec nad Nisou. Podmínky pro získání nalezete na https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/podpora-pri-peci-o-deti-ve-veku-2-5-let.html

PŘÍKLAD VÝPOČTU CEN MĚSÍČNÍ DOCHÁZKY PŘI 20DNECH

DOCHÁZKa

POBYTNÉ

STRAVNÉ

CENA BEZ DOTACE

CENA S DOTACÍ

DOTACE+MĚSTO

5X týdně

5400

1400

6800

4800

3800

4x týdně

4320

1120

5440

3940

2940

3x týdně

3240

840

4080

3080

2080

2x týdně

2160

560

2720

neposkytujeme

neposkytuje

1x týdně

 

 

neposkytujeme

neposkytujeme

neposkytuje

b) V případě získání dotace a docházky minimálně 75%, poskytuje dětská skupina finanční bonus takto :

docházka

finanční bonus s dotací

5x týdně

2000,--

4x týdně

1500,--

3x týdně

1000,--

2x týdně

neposkytujeme

1x týdně

neposkytujeme

           Finanční bonus se odečítá z měsíční platby. Při nesplnění 75% docházky se další měsíc
           doúčtovává.

          3) Za každé dítě je možné uplatnit daňovou úlevu. Odpovídá výši minimání mzdy v daném roce zdaňovacího období.