BUBLINA

BUBLINA -JBC - dětská skupina

Dětská skupina BUBLINA-JBC, poskytuje rodičům služby péče o děti předškolního věku na základě oprávnění ze dne 15. 5. 2015 vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 9495. Dále poskytuje služby na základě zápisu do evidence DS  vedeného u  MPSV. Pečuje o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky

Dětské skupiny vznikly na základě zákona 247/2014 Sb.

Bublina-jbc má kapacitu 12 míst.
Naším posláním je péče o děti, jejich všestranný rozvoj a to vše s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. O děti pečuje profesionálně vyškolený tým.
 

Dětská skupina je financováná z projektů a z příspěvků od rodičů

Název projektu: BUBLINA2
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51./0.0./0.0./19_101/0015848
Harmonogram projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022.