Projekt

Název projektu : BUBLINA2
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015848
Harmonogram projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022
Jedná se o provoz evidované dětské skupiny s kapacitu 10 míst s názvem BUBLINA-JBC, z.s.

 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008922
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rovných příležitostí žen a mužů. Sladění pracovního a osobního života pro všechny a rovné sdílení odpovědnosti
péče o děti mezi ženami a muži. Podporuje opětovný návrat na trh práce, udržení pracovního místa i po narození dítěte.
EVROPSKÁ UNIE